Kai ligoninėje meldžiausi Dievui, klausiau – su kokia sąlygą Tu duodi man gyvenimą? Ir gavau atsakymą…